50 O FFYRDD I WNEUD GWAHANIAETH

Dathlodd Gillian Davies o Drefgarn ei phen-blwydd yn 50 oed drwy roi gwaed am y 50fed tro yn y sesiwn yn Hwlffordd.

Mewn gwirionedd, i ddathlu ei diwrnod arbennig, gwnaeth Gillian 50 o gacennau bach i roddwyr a staff eu mwynhau gyda’u paneidiau o de. Diolch Gillian am fod yn rhoddwr mor ffyddlon ac am roi amser o’ch diwrnod arbennig i helpu i achub bywydau!