Banerwyr y Chwe Gwlad yn cynrychioli Gwasanaeth Gwaed Cymru

Mae pedwar ar bymtheg o aelodau o staff GIG Cymru o bob un o’r ysbytai y mae Gwasanaeth Gwaed Cymru yn cyflenwi gwaed iddynt, wedi bod yn cludo baneri yng ngêm Cymru yn erbyn yr Eidal yn Stadiwm Principality ar 19 Mawrth 2016.

Gan y bydd Gwasanaeth Gwaed Cymru yn cwmpasu Cymru gyfan am y tro cyntaf erioed ym mis Mai, bydd yr ysbytai rydym yn cyflenwi gwaed iddynt yn tyfu o 16 i 19 ysbyty.

Mae hyn yn golygu y bydd y gwasanaeth yn gyfrifol am gasglu gwaed a chydrannau gwaed oddi wrth roddwyr hael drwy gydol Cymru a’i brosesu, ei brofi a’i storio, cyn ei ddosbarthu i bedwar ar bymtheg o ysbytai ar draws y wlad.

Does dim gwell ffordd o ddathlu’r garreg filltir anferth hon, na gyda staff sydd wedi mynd yr ail filltir yn y maes trallwyso gwaed yn dod at ei gilydd i gynrychioli ein gwasanaeth a Chymru!

Mae’n gyfle cwbl unigryw, ac maent wedi ein hanrhydeddu!