Croeso cynnes i’n Clinic

Mae clinig rhoi gwaed wedi agor ym Mhencadlys Gwasanaeth Gwaed Cymru, Tonysguboriau.

Dydd Llun – Dydd Sadwrn drwy apwyntiad yn unig

Mae apwyntiadau ar gael yn y bore, yn ystod y dydd a gyda’r nos

Cysylltwch nawr i drefnu apwyntiad drwy ffonio 01443 622193

neu e-bostio donor.appointments@wales.nhs.uk