Rhoddwyr Aberystwyth

Anfonom neges destun at roddwyr sydd fel arfer yn rhoi yn Aberystwyth ar gyfer sesiwn ym Mhrifysgol Aberystwyth mewn camgymeriad. Efallai nad yw rhai rhoddwyr sydd wedi derbyn y neges hon yn gymwys adeg y sesiwn ym Mhrifysgol Aberystwyth ar ôl rhoi gwaed yn ddiweddar.

 

Fel atgof:

– Gall Gwrywod gyfrannu bob 12 wythnos (dim mwy na 4 gwaith mewn 12 mis)
– Gall benywod gyfrannu bob 16 wythnos (dim mwy na 3 gwaith mewn 12 mis)

 

Os oes gennych unrhyw amheuaeth am eich cymhwyster i roi gwaed ym Mhrifysgol Aberystwyth ar 11eg 12fed a 13eg Mawrth, ffoniwch y ganolfan gyswllt rhoddwyr ar 0800 25 25 66 a gallwn wirio eich cymhwyster i roi. Os ydych yn gwybod eich bod yn iawn i rhoi ar y dyddiadau hyn, dilynwch y ddolen hon i wneud apwyntiad. www.wbs.cymry/PrifAber1103

 

Os ydych yn gwybod nad ydych yn gymwys i roi organau ar y dyddiadau hyn, mae’r sesiwn nesaf yn Aberystwyth ar gael ym mis Mai a gellir archebu lle nawr drwy ein gwefan.