Lefelau Stociau Gwaed

Yma, gallwch weld faint o waed rydym yn ei storio cyn ei ddosbarthu ar draws Cymru. Mae gan yr holl ysbytai rydym yn cyflenwi gwaed iddynt waed yn eu banciau gwaed hefyd.

Mae’r rhifau hyn yn gallu newid yn gyflym yn ôl anghenion ein hysbytai. Mae’n bwysig ein bod ni’n cael casgliadau da tan 2pm bob dydd i ni gynhyrchu’r platennau gwaed sydd eu hangen ar gleifion sy’n dioddef o lewcemia a chanser. Gwnewch yn siŵr eich bod chi’n mynychu’r sesiwn rydym yn eich galw iddo i ni gael cadw’n stociau’n iach. Os ydych chi’n colli sesiwn, dewiswch ble i roi gwaed am wybodaeth am sesiynau eraill.

Os ydy eich math gwaed yn GOCH, mae’n golygu ei fod yn brin, a’i fod yn bwysig i chi wneud ymdrech arbennig i roi gwaed.

Mae’r siart isod yn dangos gwerth sawl diwrnod o stoc sydd gennym yng Ngwasanaeth Gwaed Cymru.

6
O pos
7
O neg
6
A pos
7
A neg
10
B pos
2
B neg
4
AB pos
5.5
AB neg