Grŵp gwaed

Beth yw”r prif grwpiau gwaed?

O, A, B ac AB yw’r rhain. Caiff pob grŵp hefyd ei ddosbarthu yn naill ai Rh D negatif neu Rh D positif.

Sut y cefais fy ngrŵp gwaed?

Rydych yn etifeddu eich grŵp gwaed oddi wrth eich rhieni. Rheolir y pedwar grŵp gwaed, sef A, B, AB ac O, gan y genynnau A, B ac O.

Genynnau A a B yw’r rhai blaenaf, ac mae grŵp O yn dibynnu ar etifeddu genyn O oddi wrth y ddau riant.

Mae etifeddu”r genyn Rh D (Rh D) gan naill ai un neu’r ddau riant yn rhoi “mynegiant grŵp gwaed Rh D positif.

Os nad yw’r genyn Rh D yn bresennol ceir mynegiant grŵp gwaed RH D negatif.

Pa rai yw’r grwpiau mwyaf cyffredin a pha rai yw’r grwpiau mwyaf anghyffredin?

Mae gan 44% o bobl yn y DU waed o grŵp O; mae gan 42% waed grŵp A.

Y grwpiau gwaed mwyaf anghyffredin yw B (10%) ac AB (4%).

Mae 85% o’r boblogaeth yn Rh D positif a 15% yn RH D negatif

Pa grŵp sydd fwyaf arbennig?

Waeth pa mor gyffredin neu anghyffredin yw eich grŵp gwaed, mae angen i ni gasglu digon ohono o hyd i sicrhau ei fod ar gael pan fydd ei angen ar gleifion.

Ond gellir rhoi gwaed O Rh D negatif, sef grŵp gwaed llai cyffredin, i unrhyw un mewn argyfwng ac fe’i defnyddir mewn trallwysiadau gwaed i fabanod hefyd.