Gwybodaeth i’w llawrlwytho

Lawrlwythwch ein taflenni gwybodaeth diweddaraf isod

Cyn i chi rhoi

Darllenwch yr holl wybodaeth a ddarperir yma yn ofalus cyn rhoi gwaed, plasma a phlatennau

Lawrlwytho

Mae angen rhoddwyr platennau

Ffordd wahanol o roi

Lawrlwytho

Ail gyfle

Ymunwch â Chofrestrfa Rhoi Mêr Esgyrn Cymru heddiw

Lawrlwytho

Eich rhodd

Beth sy’n digwydd pan fyddwch yn gwirfoddoli i roi gwaed i Wasanaeth Gwaed Cymru

Lawrlwytho

Cleisio

Sgîl-effaith bosibl wrth roi gwaed i Wasanaeth Gwaed Cymru

Lawrlwytho

Cwynion

Sut i wneud cwyn am unrhyw agwedd ar Wasanaeth Gwaed Cymru

Lawrlwytho

Teipio gadarnhau

Cadarnhau sampl gwaed ar gyfer rhoddwyr/cleifion bôn-gelloedd posibl sy’n cyfateb

Lawrlwytho

Rhoi Mêr Esgyrn

Ateb rhai o’r cwestiynau a allai fod gennych am roi mêr esgyrn i Wasanaeth Gwaed Cymru

Lawrlwytho

Rhoi bôn-gelloedd gwaed perifferol

Ateb rhai o’r cwestiynau a allai fod gennych am roi bôn-gelloedd i Wasanaeth Gwaed Cymru

Lawrlwytho

Mae Rhoi yn eich Gwaed

Eich cerdyn rhoi gwaed sy’n achub bywydau gan Wasanaeth Gwaed Cymru

Lawrlwytho

Hemoglobin Anemia a Haearn

Mae Gwasanaeth Gwaed Cymru yn cadarnhau eich lefelau cyn i chi roi gwaed

Lawrlwytho

Os yw rhoi yn eich gwaed, helpwch ni

Gwella ein gwasanaeth

Darparu gwasanaeth o’r radd flaenaf i ysbytai a chleifion yng Nghymru

Lawrlwytho

Cylch Rhoi Platennau

Diagram syml yn egluro beth mae’n ei olygu pan fyddwch yn rhoi platennau.

Lawrlwytho

Datganiad Sefyllfa – Tachwedd 2011

Rhoi rhoddwyr wrth galon popeth a wnawn

Mae gofal rhoddwyr yn hollbwysig, a’n blaenoriaeth yw gwneud pethau’n iawn.

Lawrlwytho

Gwasanaeth o Safon

Darpariaeth gan Wasanaeth Gwaed Cymru o egwyddorion gofalu ar gyfer rhoddwyr

Lawrlwytho

Profi

Sicrhau bod Gwasanaeth Gwaed Cymru yn darparu gwaed diogel i gleifion.

Lawrlwytho

Diolch

Diolch – chi sy’n gwneud i’n calon ni guro

Lawrlwytho

Eich hawliau gwybodaeth

Casglu data a gweld eich cofnod Gwasanaeth Gwaed Cymru

Lawrlwytho