Gwybodaeth i’w llawrlwytho

Lawrlwythwch ein taflenni gwybodaeth diweddaraf isod

Cyn i chi rhoi

Darllenwch yr holl wybodaeth a ddarperir yma yn ofalus cyn rhoi gwaed, plasma a phlatennau

Lawrlwytho

Eich rhodd

Beth sy’n digwydd pan fyddwch yn gwirfoddoli i roi gwaed i Wasanaeth Gwaed Cymru

Lawrlwytho

Cleisio

Sgîl-effaith bosibl wrth roi gwaed i Wasanaeth Gwaed Cymru

Lawrlwytho

Cwynion

Sut i wneud cwyn am unrhyw agwedd ar Wasanaeth Gwaed Cymru

Lawrlwytho

Teipio gadarnhau

Cadarnhau sampl gwaed ar gyfer rhoddwyr/cleifion bôn-gelloedd posibl sy’n cyfateb

Lawrlwytho

Rhoi Mêr Esgyrn

Ateb rhai o’r cwestiynau a allai fod gennych am roi mêr esgyrn i Wasanaeth Gwaed Cymru

Lawrlwytho

Rhoi bôn-gelloedd gwaed perifferol

Ateb rhai o’r cwestiynau a allai fod gennych am roi bôn-gelloedd i Wasanaeth Gwaed Cymru

Lawrlwytho

Mae Rhoi yn eich Gwaed

Eich cerdyn rhoi gwaed sy’n achub bywydau gan Wasanaeth Gwaed Cymru

Lawrlwytho

Hemoglobin Anemia a Haearn

Mae Gwasanaeth Gwaed Cymru yn cadarnhau eich lefelau cyn i chi roi gwaed

Lawrlwytho

Gwella ein gwasanaeth

Darparu gwasanaeth o’r radd flaenaf i ysbytai a chleifion yng Nghymru

Lawrlwytho

Datganiad Sefyllfa – Tachwedd 2011

Gwasanaeth o Safon

Darpariaeth gan Wasanaeth Gwaed Cymru o egwyddorion gofalu ar gyfer rhoddwyr

Lawrlwytho

Profi

Sicrhau bod Gwasanaeth Gwaed Cymru yn darparu gwaed diogel i gleifion.

Lawrlwytho

Eich hawliau gwybodaeth

Casglu data a gweld eich cofnod Gwasanaeth Gwaed Cymru

Lawrlwytho

Diabetes Mellitus

Rhoi gwaed a’i effaith ar ganlyniad prawf gwaed HbA1c ar gyfer pob math o ddiabetes

Lawrlwytho

Rhoddwyr diogel, gwaed diogel

Pam fod Gwasanaeth Gwaed Cymru yn gofyn i rai rhoddwyr i beidio â rhoi gwaed

Lawrlwytho

Cyngor ar lewygu i roddwyr

Cyngor ar lewygu i roddwyr

Lawrlwytho

Feirws Nîl y Gorllewin

Os fyddwch chi’n mynd i ardal ble mae risg o gael Feirws Nîl y Gorllewin rhwng 1 Mai a 30 Tachwedd, bydd canllawiau ychwanegol yn berthnasol i chi.

Lawrlwytho

Malaria

Gwybodaeth am ganlyniad y prawf gwaed gan Wasanaeth Gwaed Cymru

Lawrlwytho

Firws Hepatitis E

O 3 Ebrill 2017, bydd yr holl roddion gwaed sydd yn cael eu casglu gan Wasanaeth Gwaed Cymru yn cael eu profi ar gyfer HEV.

Lawrlwytho

Rhoddion Lipemig

Beth fydd yn digwydd os yw fy rhodd yn lipemig?

Lawrlwytho

Wyddech chi?
"Gallwch ddod yn rhoddwr gwaed yn 17 oed"