Storïau Ysbrydoledig

Dyma gyfle i gwrdd â phobl sydd wedi wynebu’r ‘eithaf’ a’i oroesi. Mae caredigrwydd rhoddwyr gwaed a phlatennau wedi achub bywydau llawer o’r bobl hyn.

“Does neb wir yn deall pa mor bwysig yw rhoddion gwaed neu blatennau – hyd nes y bydd rhywun rydych yn ei adnabod yn eu cael”.

“Rwy’n cofio pob uned o waed, pob uned o blatennau a phob gweithiwr gofal iechyd proffesiynol a fu’n gyfrifol am achub ei bywyd”.

[display-storieswelsh category=”inspiring-stories” posts_per_page=”-1″ include_excerpt=”true” image_size=”thumbnail”]