Cwestiynau Cyffredin

Mae’r Cwestiynau Cyffredin canlynol wedi cael eu paratoi ar gyfer pob grŵp penodol o randdeiliaid sydd â diddordeb yn Rhaglen Gwasanaeth Gwaed Cymru Gyfan.

Bydd darnau’n cael eu hychwanegu at y ddogfen wrth i’r rhaglen ddatblygu, ac wrth i gwestiynau ac atebion eraill ddod yn berthnasol.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau eraill ynghylch rhaglen Gwasanaeth Gwaed Cymru Gyfan, anfonwch e-bost at AWBS@wales.nhs.uk.