Datganiad Cenhadaeth

‘Drwy bartneriaeth â rhoddwyr a staff, darparu gwasanaethau o ansawdd i gleifion yng Nghymru.’