Datganiad Hygyrchedd

Er mwyn sicrhau bod y safle hwn yn hygyrch i gymaint o bobl â phosib, fe’i hadeiladwyd i safonau gwe arbennig, i sicrhau bod pobl gydag anableddau yn ystyried y wefan hon yn hawdd ei defnyddio.

Cyhoeddir Canllawiau Cynnwys Gwe Hygyrch gan Gonsortiwm y We Byd Eang (W3C) i gynorthwyo datblygwyr yn hyn o beth.  Adeiladwyd y safle i gydymffurfio â Blaenoriaethau 1 a 2, a chydymffurfir â nifer o faterion Blaenoriaeth 3 hefyd.

Awgrymiadau a Gwybodaeth i Ddefnyddwyr
Maint Testun – Os hoffech chi newid maint y testun ar y dudalen, mae dau ddewis arall:

Dewiswch yr opsiwn VIEW ar far offer eich porwr. Yna cliciwch ar ‘Text Size’ a dewiswch un o’r opsiynau yr ydych yn ystyried sydd fwyaf cyfforddus i chi edrych arno.

Os oes gennych chi olwyn sgrolio ar eich llygoden, gallwch ddal yr allwedd ‘Control’ (Ctrl) i lawr ar eich pad ac ar yr un pryd, symud yr ‘olwyn sgrolio’ i gynyddu a lleihau maint y testun
Sgipio Dolenni – Mae pob tudalen yn dechrau gyda tywyslen, ond mae dolen sgipio ar frig pob tudalen a fydd yn mynd â chi at y prif gynnwys.

Delweddau addurniadol – efallai na cheir testun i fynd gyda delweddau addurniadol ar y safle, ond dim ond os nad ydynt yn cario unrhyw wybodaeth ddefnyddiol, neu’n dyblygu testun ysgrifenedig arall.

Os oes gennych chi unrhyw sylwadau ynglŷn â hygyrchedd y safle hwn, neu unrhyw awgrymiadau ar sut i’w gwella, cysylltwch â Gwasanaeth Gwaed Cymru.