APÊL BRYS GAN WASANAETH GWAED CYMRU

Mae Gwasanaeth Gwaed Cymru, sy’n casglu gwaed yn Ne, Gorllewin a Chanolbarth Cymru, yn gwneud apêl brys i roddwyr gwaed sy’n perthyn i grwpiau O Rhesws Positif, A Rhesws Positif neu O Rhesws Negatif roi gwaed ac achub bywydau drwy gydol mis Ionawr. Mae’

Dywedodd Dr Geoff Poole, Cyfarwyddwr Gwasanaeth Gwaed Cymru “Yn ystod yr eira, roedden ni’n brin o dros 1000 o roddion gwaed, ac mae angen i ni gasglu rhagor yn eu lle nawr. Er mwyn ailgyflenwi ein stociau, mae angen i o leiaf 600 o bobl roi gwaed bob dydd ym mis Ionawr. Ni allwn ddiwallu anghenion ein hysbytai heb gefnogaeth pobl Cymru. Ar adeg anodd, mae angen eich cefnogaeth arnom yn fwy nag erioed.

Mae ein stociau yn ddifrifol o isel ac rydym yn gwneud apêl brys i roddwyr rheolaidd wneud pob ymdrech i fynychu eu clinig rhoi gwaed nesaf ym mis Ionawr. Rydym hefyd yn apelio ar y rhoddwyr hynny nad ydynt wedi rhoi ers amser ac aelodau o’n cymunedau nad ydynt wedi rhoi o’r blaen i ddod i roi gwaed ac achub bywydau.

Gofynnwn am eich amynedd yn ein clinigau, a all fod yn brysur iawn yn dilyn yr apêl brys hon. Fodd bynnag, bydd rhoi ychydig o’ch amser yn sicrhau bod cleifion sy’n cael llawdriniaeth neu driniaeth am ganser ac afiechydon y gwaed, fel lewcemia, yn parhau i gael y trallwysiadau angenrheidiol sy’n achub eu bywydau.”

Er mwyn cynyddu stociau gwaed, mae Gwasanaeth Gwaed Cymru yn ymestyn oriau agor rhai o’i glinigau rheolaidd ac yn cynnal clinigau rhoi gwaed arbennig ledled Cymru. Ewch i www.welshblood.org.uk neu ffoniwch 0800 25 22 66 i ddod o hyd i sesiwn yn eich ardal.