AWBS – Mawrth 2016

Wrth i mi ysgrifennu’r diweddariad hwn ar 8 Mawrth 2016, mae gennym 40 diwrnod gwaith nes bydd gwasanaeth gwaed Cymru Gyfan yn mynd yn fyw.

Mae nifer o ddatblygiadau wedi digwydd yn ystod y misoedd blaenorol, ac rydym wedi bod yn gweithio’n galed iawn i ddarparu’r seilwaith angenrheidiol i ddarparu gwasanaeth gwaed o ansawdd uchel ar gyfer Cymru gyfan.

Bydd lansio Gwasanaeth Gwaed Cymru Gyfan yn golygu y byddwn yn casglu gwaed yng Ngogledd Cymru ac yn anfon cydrannau gorffenedig i’r tri phrif ysbyty yno am y tro cyntaf. Rydym wedi bod yn gweithio’n agos iawn gyda Gwaed a Thrawsblaniadau’r GIG, sy’n gyfrifol am ddarparu’r gwasanaeth ar hyn o bryd a hefyd, yr ysbytai newydd fydd yn gwsmeriaid i ni cyn bo hir. Rydym yn gwerthfawrogi eu cefnogaeth a’u hymrwymiad yn fawr.

Yn dilyn ei ymweliad blaenorol i Ogledd Cymru ar yr 8fed o Orffennaf 2015, mae’n bleser gennym gyhoeddi y bydd Vaughan Gething, y Dirprwy Weinidog Iechyd, yn dychwelyd i’n swyddfa ar ei newydd wedd ac i’r uned storio stoc yn Wrecsam. Yn ystod ei ymweliad, bydd y Dirprwy Weinidog Iechyd yn cael cyfle i weld y swyddfa a’r uned storio stoc, ac yn cael ei ddiweddaru ar sut fydd y safle pwysig hwn a’i staff yn cefnogi’r broses o gasglu a dosbarthu gwaed ar gyfer Gogledd Cymru o’r 2il o Fai 2016. Bydd y gweinidog hefyd yn cyfarfod â rhywfaint o roddwyr ifanc i siarad am eu rôl o ran sicrhau eu bod yn rhoi gwaed hanfodol yn y dyfodol.

Mae’r ystâd, cerbydau, staff, hyfforddiant a’r gweithgareddau ymgysylltu i gyd yn barod, ac mae’r broses o drosglwyddo rhoddwyr mor llyfn â phosibl wedi’i gynllunio ar gyfer yr 2il o Fai. Rydym yn paratoi ein hunain ar gyfer yr ymdrech olaf i wneud y gwasanaeth yn fyw mewn 40 diwrnod gwaith.

Yn y cyfamser, os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â Gavin Bryce, Prif Reolwr y Rhaglen drwy anfon e-bost at gavin.bryce@wales.nhs.uk.