Teledu’r BBC yn mentro ‘Tu ôl i’r Llenni’!

Ydych chi erioed wedi ystyried beth sy’n digwydd i’r bag o waed rydych yn ei roi?

Ym mis Mai 2010, daeth camerâu teledu rhaglen X-Ray BBC Cymru i bencadlys Gwasanaeth Gwaed Cymru yn Nhonysguboriau er mwyn cael cip y ‘tu ôl i’r llenni’.

Cafwyd eitem ddifyr yn dilyn taith gymhleth y bag o waed o’r rhoddwr i’r claf. Cafodd y camerâu gyfle i fentro i mewn i’r labordai i gael cipolwg ar yr hyn sy’n digwydd!

Aeth BBC Cymru ati i gyfweld â Shelley Parry hefyd, y mae ei merch pedwar mis oed eisoes wedi derbyn nifer o drallwysiadau gwaed sydd wedi achub ei bywyd. Siaradodd Shelley o’r galon ynglŷn â’r rhodd hollbwysig y mae rhoddwyr gwaed yn ei rhoi ac am bwysigrwydd rhoi gwaed a phlatennau yn rheolaidd.