Profion Diogelwch Gwaed

Cynhelir nifer o brofion diogelwch gwaed gorfodol ar bob rhodd gwaed a phlatennau rydym yn ei dderbyn. Rydym hefyd yn cynnal profion ychwanegol nad ydynt yn orfodol ar rai rhoddion, yn dibynnu ar hanes y rhoddwr gwaed.