Artistiaid y Dyfodol yng Ngwasanaeth Gwaed Cymru!

Gwnaethom wahodd plant o 26 o ysgolion cynradd yn yr ardal leol i fod yn greadigol a rhoi cynnig ar gystadleuaeth lliwio i helpu i hyrwyddo ein sefydliad sy’n achub bywydau a chodi ymwybyddiaeth ohono.

Gwnaethom dderbyn dros 6,000 o luniau lliwgar, ac, o edrych ar safon y ceisiadau, mae’n amlwg bod llawer o amser wedi’i dreulio ac ymdrech wedi’i roi i greu pob dyluniad.

Ar ôl llawer o drafod, dewiswyd enillydd o bob ysgol, a phoster buddugol cyffredinol, gan Dr Geoff Poole, Cyfarwyddwr Gwasanaeth Gwaed Cymru. Aeth y 26 o blant a gyrhaeddodd y rownd derfynol (artistiaid y dyfodol!) i barti te arbennig ar ddydd Mawrth 10fed Mai yn ein Pencadlys yn Nhonysguboriau, lle cyhoeddwyd enw’r enillydd cyffredinol.

Crëwyd y dyluniad buddugol gan Robin Rai o Ysgol Gynradd Pontyclun a chaiff ei ddefnyddio fel rhan o’n hymgyrch hyrwyddo i helpu i godi ymwybyddiaeth o’r clinig rhoi gwaed a phlatennau blaenllaw yn ein Pencadlys yn Nhonysguboriau.

Ychwanegodd Alan Prosser, Rheolwr Gwasanaethau Cyffredinol Gwasanaeth Gwaed Cymru, “Rydym wedi cael cefnogaeth eithriadol gan yr ysgolion. Gobeithio y bydd y poster yn annog ac yn atgoffa’r cyhoedd i roi gwaed ac achub bywydau. Ni all ein hysbytai yng Nghymru gefnogi cleifion sâl heb gymorth rhoddwyr gwaed a phlatennau.”

“Rwy’n siŵr y bydd y dyluniad buddugol yn hyrwyddo ein clinig blaenllaw sydd â chyfleusterau o’r radd flaenaf i roddwyr, gyda gwelyau cyfforddus iawn fel y gallwch hyd yn oed eistedd yn ôl a gwylio’r teledu wrth roi gwaed.”

I drefnu apwyntiad yng nghlinig rhoi gwaed Tonysguboriau ffoniwch 01443 622193.