Bydd y Dirprwy Weinidog Iechyd, Vaughan Gething, yn agor canolfan ranbarthol newydd Gwasanaeth Gwaed Cymru yn Wrecsam

Bydd y Dirprwy Weinidog Iechyd, Vaughan Gething, yn agor canolfan ranbarthol newydd Gwasanaeth Gwaed Cymru yn Wrecsam yn swyddogol Ddydd Gwener yr 11 eg o Fawrth.

Ar hyn o bryd, mae’r gwasanaeth yn gyfrifol am Dde, Canolbarth a Gorllewin Cymru, ac o fis Mai 2016, bydd y gwasanaeth achub bywyd yn cymryd drosodd y cyfrifoldeb am gasglu gwaed oddi wrth Waed a Thrawsblaniadau’r GIG. Mae hyn yn golygu y bydd Gwasanaeth Gwaed Cymru yn cwmpasu Cymru gyfan am y tro cyntaf erioed.

Bydd Gwasanaeth Gwaed Cymru yn gyfrifol am gasglu gwaed a chyfansoddion gwaed gan roddwyr hael drwy gydol Cymru ac am brosesu, profi, a storio’r gwaed cyn ei ddosbarthu i bedwar ar bymtheg o ysbytai ar draws y wlad. Bydd pob rhoddwr sy’n cyfrannu yng Nghymru yn cefnogi cleifion mewn ysbytai yng Nghymru yn bennaf.

Mae’r gwasanaeth yn hynod ddiolchgar i’r bobl hynny sy’n rhoi gwaed yn barod, ond mae’n bwysig atgoffa eraill bod angen rhoddwyr newydd. Mae gostyngiad cyson yn nifer y rhoddwyr newydd sy’n dod ymlaen, ac yn nifer y rhoddwyr sydd yn gorfod rhoi’r gorau i roi gwaed am resymau amrywiol.

Ychwanegodd Cath O’Brien, Cyfarwyddwr Gwasanaeth Gwaed Cymru: “Rydym yn hynod falch o fod yn ehangu ein sefydliad achub bywyd ar draws Cymru gyfan. Mae’r gwasanaeth yn gwerthfawrogi ymroddiad a haelioni anhygoel ein rhoddwyr; mae rhoddwyr yn llinell fywyd i gleifion yng Nghymru. ”

“Er mwyn parhau i adeiladu gwytnwch gyda sylfaen rhoddwyr gweithredol, mae pobl ifanc yn bwysig iawn; nhw yw rhoddwyr y dyfodol. Mae’r mwyafrif helaeth o bobl ifanc yn cael ymdeimlad cryf o gyfrifoldeb cymdeithasol. Mae’n bwysig iawn ein bod yn gwneud i bobl y genhedlaeth iau sylweddoli faint sydd eu hangen arnom, a’u hysgogi nhw i ddechrau rhoi gwaed yn rheolaidd ac i barhau i roi gwaed drwy gydol eu bywyd fel oedolion iach! ”

“Bydd rhoddwyr newydd yn helpu i sicrhau bod Gwasanaeth Gwaed Cymru yn parhau i ddarparu gwaed i bobl yng Nghymru pryd bynnag y bydd ei angen arnynt.”

Mae gan y Gwasanaeth raglen o roddwyr ifanc, ac mae’n bwriadu cynyddu nifer y sesiynau rhoi gwaed a gynhelir mewn Prifysgolion, Colegau neu Ysgolion Uwchradd. Mae myfyrwyr yn tueddu rhoi gwaed pan mae clinig rhoi gwaed mewn lleoliad cyfarwydd, ac mae rhoi gyda chyfoedion yn adeiladu ymdeimlad o falchder. Mae gweld grwpiau o gyfoedion yn rhoi gwaed hefyd yn annog eraill i ddod ymlaen ac i ymuno â thîm achub bywyd.