Gallai rhywun rydych chi'n ei adnabod fod yn gyfatebiaeth berffaith i glaf sydd angen trawsblaniad mêr esgyrn. Lledaenwch y neges i fwy o bobl ifanc 17 i 30 oed yma.

A gaf i roi gwaed?

Dros 17 oed ac yn iau na 66 oed pan fyddwch chi’n rhoi gwaed am y tro cyntaf

Yn iach ar y cyfan

Yn pwyso o leiaf 50kg (7stôn 12pwys)

Welsh flag

Pwy sy’n cael rhoi gwaed?

Mae’r rhan fwyaf o bobl yn gymwys i roi gwaed, ond byddwn yn sicrhau bob tro nad oes unrhyw resymau pam na ddylem gymryd gwaed gennych. Y rheswm am hyn yw oherwydd bod rhaid i ni ofalu amdanoch yn dda pan fyddwch yn rhoi gwaed, er mwyn sicrhau eich diogelwch chi a diogelwch unrhyw gleifion a allai dderbyn eich gwaed.

Darllenwch Ganllawiau Dethol Rhoddwyr y DU (y canllawiau presennol) Hoffwn roi gwaed Wedi gadael y wlad? Gwiriwch i weld a ydych yn debygol o fethu â rhoi gwaed

Dewch o hyd i'ch canolfan rhoi gwaed agosaf

Nodwch eich cod post i weld eich canolfannau rhoi gwaed agosaf yn eich ardal