Rydym yn edrych am fwy o roddwyr i roi gwaed am y tro cyntaf. I wirio os ydych chi’n gymwys cliciwch yma.

Pa mor aml allwch chi roi gwaed

Mae pa mor aml y gallwch roi gwaed yn dibynnu ar ba fath o rodd rydych chi’n ei rhoi.

 

Rhoddion gwaed

Mae’n rhaid i roddwyr gwrywaidd aros o leiaf 12 wythnos lawn rhwng pob rhodd o waed, a gallant roi hyd at bedair rhodd mewn blwyddyn galendr.

Mae’n rhaid i roddwyr benywaidd aros o leiaf 16 wythnos lawn rhwng pob rhodd o waed, a gallant roi hyd at dair rhodd mewn blwyddyn galendr.

 

Rhoddion platennau

Mae’n rhaid i roddwyr platennau aros o leiaf tair wythnos rhwng pob rhodd.

Os byddwch yn penderfynu dychwelyd i roi gwaed ar ôl rhoi platennau, bydd angen i chi aros pedair wythnos cyn rhoi gwaed.

 

Rhoddwyr mêr esgyrn

Dim ond un rhodd sydd ei hangen ar y rhan fwyaf o gleifion, ond gallwch roi hyd at ddau rodd mêr esgyrn ar gyfer claf sydd dim yn perthyn, drwy Gofrestr Rhoddwyr Mêr Esgyrn Cymru. Dydy hyn ddim yn eich atal chi rhag rhoi gwaed i aelod o'r teulu yn y dyfodol os oes angen.

Rhoi mêr esgyrn trwy waed (afferesis)

Ar ôl rhoi bôn-gelloedd gwaed perifferol (PBSC), bydd angen i chi aros am chwe mis cyn rhoi gwaed.

Rhoi mêr esgyrn drwy asgwrn eich clun (pelfis) 

Os ydych chi’n rhoi bôn-gelloedd gwaed perifferol, bydd angen i chi aros blwyddyn cyn rhoi gwaed.

 

 

 

Dim yn gallu darganfod beth ydych chi’n edrych amdano ar-lein?

Cysylltwch heddiw