Allwch chi ddychmygu chwilio am yr un person yn y byd a allai achub eich bywyd?

Dyma stori Andrew Keeping sy’n rhoddwr gwaed.

“Ar 24ain Chwefror 2014, cafodd ein byd ei droi ben i waered. Cafodd fy mab, Geraint, unigolyn heini ac iach a oedd yn mwynhau chwarae pêl-droed, cerdded a chymdeithasu gyda’i ffrindiau a’i gariad, ddiagnosis o Lewcemia Lymffoblastig Acíwt.

Dywedwyd wrthyf am fynd ag ef yn syth i Uned Ymddiriedolaeth Canser yr Arddegau yn Ysbyty Athrofaol Cymru, Caerdydd. Roedd yn teimlo’n afreal. Rhywbeth oedd yn digwydd i bobl eraill oedd hyn! Roedd y staff a’r cyfleusterau yn ardderchog, a meddyliais, os oes yn rhaid i Geraint fod yn rhywle er mwyn gwella, yna rwyf am iddo fod fan hyn. Mae’n 15 wythnos ers iddo gael diagnosis ac mae’r nyrsys, y meddygon a’r ymgynghorwyr wedi bod yn wych.

Mae’n rhaid i Geraint gael trawsblaniad mêr esgyrn ac yn anffodus nid oes rhoddwr addas ar y gofrestr mêr esgyrn fyd-eang. Mae angen i ni ddod o hyd i roddwr addas yn ystod yr wythnosau nesaf.

Ers dechrau ei driniaeth, mae Geraint wedi gorfod cael nifer o drallwysiadau gwaed a phlatennau hefyd.

Rwy’n gweithio yng Ngholeg y Cymoedd, ac roedd Geraint yn gweithio yno hefyd hyd at flwyddyn yn ôl. Rydym wedi gofyn i’r staff a’r myfyrwyr ar bob campws i helpu drwy roi gwaed a chofrestru ar y gofrestr mêr esgyrn er mwyn helpu i ddod o hyd i roddwr addas i Geraint.

Cafwyd ymateb anhygoel. Rwy’n credu bod y myfyrwyr wedi sylweddoli os gall Geraint, ac yntau’n ddyn ifanc heini, gael lewcemia, yna gallant hwythau hefyd.