Canmol rhoddwr o Gaerdydd am achub hyd at 100 o fywydau drwy roi gwaed cyn Diwrnod Rhoddwyr Gwaed y Byd.

Mark Iliffe, 67, o’r Eglwys Newydd am achub hyd at 100 o fywydau drwy roi gwaed cyn Diwrnod Rhoddwyr Gwaed y Byd:

“Roeddwn i eisiau rhoi cynnig ar roi gwaed o oedran ifanc iawn. Roedd fy mam yn rhoi gwaed yn rheolaidd pan oeddwn i’n tyfu fyny, ac efallai na fuasai fy mrawd iau Paul, a gafodd ei eni cyn ei amser, wedi byw oni bai am y trallwysiadau gwaed a gafodd pan yn fabi.

“Mae sylweddoli bod y 100 o roddion ‘dwi wedi’u gwneud dros y blynyddoedd wedi achub neu wella hyd at 300 o fywydau wedi gwneud i mi deimlo ar ben y byd, ac wedi atgyfnerthu’r cymhelliant sydd wedi gwneud i mi barhau i roi gwaed ers i mi fod yn 18 mlwydd oed.

“Mae’r Diwrnod Rhoddwyr Gwaed y Byd yn amser gwych i edrych ar y genhedlaeth nesaf o roddwyr. ‘Dwi wedi bod yn rhoi gwaed ers hanner canrif y flwyddyn nesaf, a ‘dwi’n siŵr pe bai mwy o bobl yn gweld y gwahaniaeth mae rhoi gwaed yn ei wneud– fel fi -, y buasen nhw’n deall yn union pa mor arbennig ydy’r anrheg hon.”

Mae dydd Gwener, 14 Mehefin yn dathlu Diwrnod Rhoddwyr Gwaed y Byd, sef diwrnod ymwybyddiaeth ar gyfer Gwasanaethau Gwaed ar draws y byd i hyrwyddo’r pwysigrwydd o roi gwaed a’i fanteision i gleifion mewn angen.

Gall cyfraniadau gwaed a phlatennau gael eu defnyddio i helpu i gefnogi cleifion mewn angen ar draws y wlad, o sefyllfaoedd brys fel damweiniau difrifol a chymhlethdodau yn sgil geni plant, i gefnogi cleifion canser yn dilyn triniaeth cemotherapi.

Meddai Cyfarwyddwr Gwasanaeth Gwaed Cymru, Alan Prosser:

“Mae’n bleser gennym gael y cyfle i ddiolch i’r rhoddwyr sydd wedi rhoi cymaint o’u hamser i Wasanaeth Gwaed Cymru dros y blynyddoedd.

“Ar hyn o bryd, mae’r stociau gwaed mewn sefyllfa iach, ac mae gennym ein rhoddwyr ffyddlon ar draws y wlad i ddiolch am ein helpu i sicrhau ein bod ni’n cynnal cyflenwad cyson o gynhyrchion gwaed i’r 19 o ysbytai rydym yn eu cefnogi ledled Cymru.

“Rydym yn gwybod pa mor anodd mae’n gallu bod i bobl ddod o hyd i awr o amser sbâr i roi gwaed, a dyna pam y gall achlysuron fel Diwrnod Rhoddwyr Gwaed y Byd helpu i annog y genhedlaeth nesaf o roddwyr i gymryd y cam cyntaf hwnnw.

“Er gwaethaf y gefnogaeth wych a dderbyniwn, mae angen i ni barhau i gynyddu nifer y bobl sy’n rhoi gwaed ar hyn o bryd, yn enwedig y rheiny rhwng 17 a 30 mlwydd oed. Os ydych chi wedi meddwl am roi gwaed o’r blaen, mae nawr yn amser gwych i roi cynnig arni. ”

Mae angen i Wasanaeth Gwaed Cymru gasglu 350 o roddion gwaed bob dydd er mwyn cyflenwi gwaed i ysbytai i gleifion mewn angen, ac maen nhw’n dibynnu’n llwyr ar haelioni rhoddwyr, sy’n dod ymlaen i achub bywydau ledled Cymru. I ddechrau ar eich taith achub bywyd, cliciwch yma neu ffoniwch 0800 252 266