Gallai rhywun rydych chi'n ei adnabod fod yn gyfatebiaeth berffaith i glaf sydd angen trawsblaniad mêr esgyrn. Lledaenwch y neges cliciwch yma.

Deugain mlynedd o achub bywydau

Mae dynes o Abertawe sydd o bosib wedi achub 300 o fywydau drwy roi gwaed dros y 45 mlynedd diwethaf, yn galw ar bobl ar draws Cymru i roi gwaed.

Fe wnaeth Marian Williams, 61 o Cilâ, roi ei rhodd gyntaf o waed ym 1975, ac mae hi bellach wedi rhoi dros 100 o roddion gwaed.

"Mae angen i ni gasglu 100,000 o unedau o waed bob blwyddyn, ac mae'n bwysig ein bod ni’n cael cefnogaeth ein rhoddwyr ffyddlon ochr yn ochr â'r genhedlaeth nesaf o roddwyr newydd."

Marian

Meddai Marian: “’Wrth dyfu fyny, dwi wedi bod yn ymwybodol bob amser am y pwysigrwydd o roi gwaed, ar ôl i fy mam dderbyn trallwysiadau gwaed pan gefais fy ngeni. Blynyddoedd yn ddiweddarach, cafodd fy nhad ei ddiagnosio gyda Multiple Myeloma hefyd, sef math o ganser y gwaed, lle cafodd hyd at bedwar uned o waed bob wythnos.

"Petasai’r gwaed hwn heb fod ar gael a’r GIG heb fodoli, ni fuasai fy nhad wedi byw mor hir ag y gwnaeth.

“Rhoddais fy rhodd gyntaf un o waed yn Eglwys St. Hilary yn Cilá. Mae’n llawer haws rhoi gwaed heddiw. Yn amlwg, pan roddais waed am y tro cyntaf, doedd dim cyfrifiaduron, felly mae pethau’n llawer symlach nawr.

“Roeddent yn arfer casglu’r rhodd mewn potel wydr oedd yn cael ei golchi a’i hailddefnyddio!

“Er bod y broses wedi newid llawer dros y blynyddoedd, mae’n dal i fod mor bwysig ag erioed i gymryd yr amser i roi gwaed.

“Mae rhoi gwaed wedi bod yn rhywbeth ‘dwi wedi bod yn ei wneud yn rheolaidd drwy gydol fy mywyd a gobeithio, trwy rannu fy stori, bydd pobl eraill yn gweld yn union mor bwysig yw hi i wneud yr un peth.”

Meddai Alan Prosser, Cyfarwyddwr Gwasanaeth Gwaed Cymru: “Rydym yn ddiolchgar dros ben am roddwyr fel Marian, sydd wedi cefnogi cleifion ar draws Cymru ers blynyddoedd lawer trwy gymryd yr amser i roi gwaed, platennau neu fêr esgyrn.

“Mae llawer wedi newid dros y blynyddoedd, ond mae un peth wedi aros yr un fath – mae angen rhoddwyr arnom ni o hyd i achub bywydau.

“We need to collect 100,000 units of blood every year and it’s important that we have the support of our loyal donors alongside the next generation of new donors.”

Meddai Marian: “Dydy’r broses o roi gwaed ddim yn boenus o gwbl, ac nid yw’n cymryd llawer o amser – mae’r holl staff yn gwneud i chi deimlo’n arbennig iawn.

“Rydych yn gobeithio na fyddwch chi fyth angen y gwaed eich hun, ond hoffwn wybod y byddai ar gael petaswn i fyth ei eisiau.”

Dewch o hyd i'ch sesiwn rhoi gwaed agosaf.

Gwnewch apwyntiad heddiw