Yn ôl ffigurau a gyhoeddwyd heddiw, mae dros ddwy filiwn o bobl wedi cofrestru i fod yn rhoddwyr bôn-gelloedd yn y DU.  Cafodd cofrestr bôn-gelloedd y DU flwyddyn lwyddiannus dros ben yn 2019/20, gyda 326,756 o roddwyr newydd yn cael eu hychwanegu – dros 100,000 yn fwy na’r flwyddyn flaenorol. Mae cofrestr bôn-gelloedd y DU … Continue reading Adroddiad newydd: cofrestr bôn-gelloedd y du yn cyrraedd dwy filiwn

Darllen Rhagor...

Mae tair cenhedlaeth o deulu achub bywyd o Bont-y-pŵl wedi rhagori ar ddisgwyliadau, wrth i bob un gael eu dewis i roi eu mêr esgyrn achub bywyd i dri dieithryn llwyr filoedd o filltiroedd i ffwrdd. Cafodd Allan (65), Chris (33) a Corey Taylor (25) eu dewis o Gofrestr Rhoddwyr Mêr Esgyrn Cymru fel yr … Continue reading Tri tebyg… Teulu o Bont-y-pŵl yn rhagori ar ddisgwyliadau i roi tri rhodd mêr esgyrn achub bywyd

Darllen Rhagor...

Mae swyddog heddlu o Gaerfyrddin wedi disgrifio’r fraint o gael y cyfle i achub bywyd rhywun sy’n ymladd math prin o gancr, wrth iddo annog eraill i roi eu henwau ar y gofrestr mêr esgyrn. Pan aeth PC Kieran Morris o Heddlu Dyfed-Powys drwy’r weithdrefn o roi bôn-gelloedd, rhoddodd gyfle i glaf cancr gwaed oroesi. … Continue reading Cwnstabl Heddlu’n annog pobl i gofrestru ar gyfer rhoi mêr esgyrn er mwyn achub bywydau

Darllen Rhagor...