Cath O’Brien yn cael MBE yn Anrhydeddau Pen-blwydd y Frenhines

Mae Cath O’Brien wedi cael ei chydnabod yn rhestr Anrhydeddau Pen-blwydd y Frenhines; bydd yn cael MBE (Aelod o Urdd yr Ymerodraeth Brydeinig) am wasanaethau i Wasanaeth Gwaed Cymru ac i’r gwaith o fabwysiadu Therapi Celloedd a Genynnau yng Nghymru.

Fferyllydd yw Cath yn ôl ei galwedigaeth, ymunodd â’r Gwasanaeth Gwaed yn 2013 ac mae wedi arwain y sefydliad drwy nifer o raglenni o newidiadau pwysig, gan gynnwys trosglwyddo gwasanaethau yng Ngogledd Cymru o’r gwasanaeth yn Lloegr i greu gwasanaeth gwaed cenedlaethol ar gyfer Cymru.

Yn y ddwy flynedd ddiwethaf, mae Cath wedi arwain tîm i ddatblygu Datganiad o Fwriad ar gyfer Therapïau Uwch ar ran Llywodraeth Cymru. Mae’r ddogfen hon yn amlinellu’r camau strategol sydd eu hangen i sicrhau bod Cymru’n gallu mabwysiadu’r therapïau newydd hyn, gan gynnwys therapïau celloedd a genynnau, ond ei bod hi hefyd yn gallu bod yn lle da i ddatblygu’r therapïau hyn a’r gwasanaethau cysylltiedig.

Erbyn hyn, Cath yw Prif Swyddog Gweithredu Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre, ac meddai:

“Rwy’n falch iawn o dderbyn y wobr hon, sy’n adlewyrchu’r ymroddiad i wella profiad cleifion a rhoddwyr y mae pawb yng Ngwasanaeth Gwaed Cymru, yn ogystal ag Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre yn ehangach, yn ei ddangos, ynghyd â chefnogaeth ein partneriaid yng Ngrŵp Diddordeb Arbennig Therapïau Celloedd a Genynnau Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru.

Bydd Cath yn dathlu’r wobr gyda naw o gydweithwyr o GIG Cymru.

Dywedodd Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Vaughan Gething: “Yr hyn sy’n ganolog i’n GIG a’n gofal cymdeithasol yw’r bobl ymroddgar sy’n gweithio ynddynt. Rwy’n falch iawn fod deg o weithwyr GIG Cymru a’r sector gofal cymdeithasol yng Nghymru wedi cael eu cydnabod yn Anrhydeddau Pen-blwydd y Frenhines am eu doniau a’u ymroddiad tuag at bobl Cymru.”