Canmoliaethau a phryderon

Nod Gwasanaeth Gwaed Cymru yw darparu gwasanaeth o safon i bawb sy’n defnyddio ein gwasanaethau. Mae hyn yn cynnwys rhoddwyr gwaed, rhoddwyr sydd hefyd wedi’u cofrestru ar Gofrestr Rhoddwyr Mêr Esgyrn Cymru a’r ysbytai yr ydym yn cyflenwi gwaed a chynhyrchion gwaed iddynt.

Mae gennych hawl i gwyno am unrhyw agwedd ar unrhyw rai o’r gwasanaethau y byddwch yn eu derbyn gennym. Rydym yn croesawu cwynion, gan y byddwn yn defnyddio’r adborth i’n helpu i wella ein gwasanaeth.

Ni fydd gwneud cwyn yn cael effaith wael ar y gofal neu’r gwasanaeth y byddwch yn ei dderbyn. Byddwn yn gwneud pob ymdrech i ddelio gydag unrhyw feirniadaeth o’n gwasanaeth yn unol â’ch disgwyliadau, drwy sicrhau y bydd ein staff yn ymateb ar unwaith ac yn darparu esboniad ac ymddiheuriad. Fodd bynnag, nid yw hyn yn golygu nad oes gennych yr hawl i wneud cwyn ffurfiol.

I roi gwybod i ni am eich pryderon neu i rannu canmoliaeth gyda ni, anfonwch e-bost at donors@wales.nhs.uk gyda chymaint o fanylion â phosibl.

Rydym yn ceisio ymateb i negeseuon e-byst o fewn dau ddiwrnod gwaith.