Sut i ddod o hyd i ni

Mae ein pencadlys wedi’i leoli ger Llantrisant, tua 12 milltir i’r Gogledd-orllewin o Gaerdydd, oddi ar Gyffordd 34 o’r M4.

Gwasanaeth Gwaed Cymru,
Heol Cwm Elai,
Tonysguboriau,
Pont-y-clun,
CF72 9WB

Ffôn: 01443 622000

Ffacs: 01443 622199

E-bost: donor.care@wbs.wales.nhs.uk

Ar y trên – Mae gorsaf Pont-y-clun rhyw dair milltir i ffwrdd. Ffoniwch 0845 7484950 am amserau trenau.

Ar awyren – Maes Awyr Caerdydd. Rhyw ddeunaw milltir i ffwrdd.