Casglu plasma ymadfer wedi cael ei stopio ar draws y DU.

Mewn cytundeb â Llywodraeth Cymru ac yn dilyn cyfarwyddyd gan Dr Frank Atherton, Prif Swyddog Meddygol GIG Cymru, yn unol â sefyllfa y DU, ni fydd plasma ymadfer yn cael ei gasglu o heddiw ymlaen

Mae’r penderfyniad wedi cael ei wneud ar draws y DU, yn dilyn canlyniadau treialon RECOVERY a REMAP-CAP, nad oedd yn dangos unrhyw fudd sylweddol mewn casglu plasma ymadfer o gymharu â’r safon gofal arferol.

Daw’r cyhoeddiad wythnosau ar ôl i’r gwaharddiad ar ddefnyddio plasma o’r DU i weithgynhyrchu meddyginiaethau gael ei godi, gan ganiatáu i wasanaethau gwaed y DU archwilio’r posibilrwydd o gasglu plasma ar gyfer triniaethau meddyginiaethol.

Meddai Alan Prosser, Cyfarwyddwr Gwasanaeth Gwaed Cymru:

“Ar ran Gwasanaeth Gwaed Cymru, hoffwn ddiolch i bawb a ddaeth i roi plasma ymadfer.

“Oherwydd y gefnogaeth rydym wedi’i derbyn gan roddwyr, staff a’n cydweithwyr ar draws y GIG a Llywodraeth Cymru, roeddem yn gallu cyflwyno ffordd newydd o roi gwaed.

“Nid dyma’r diwedd o reidrwydd ar gyfer rhoi plasma yng Nghymru. Rydym eisoes yn archwilio gyda Llywodraeth Cymru sut y gallem fanteisio i’r eithaf ar y cyfle i gasglu plasma rheolaidd gan roddwyr, i helpu cleifion eraill mewn angen.”

Meddai Dr Gill Richardson, DCMO,  Cadeirydd Bwrdd Plasma Ymadfer Cymru:

“Rydym yn ddiolchgar dros ben am ymdrechion y staff sy’n gysylltiedig â Gwasanaeth Gwaed Cymru ac Iechyd Cyhoeddus Cymru. Maen nhw wedi helpu tuag at yr astudiaethau mwyaf arwyddocaol sydd erioed wedi cael eu cynnal ar ddefnyddio Plasma Ymadfer.

“Rydym yn edrych ymlaen at y camau nesaf yn y defnydd o blasma yng Nghymru.”