Staff a myfyrwyr Ysgol Uwchradd y Bont-faen yn torchi eu llewys i helpu i achub bywydau.

Mae Gwasanaeth Gwaed Cymru wedi diolch i fyfyrwyr a staff o Ysgol Uwchradd y Bont-faen am roi’r rhodd o fywyd drwy roi gwaed.

Yn ddiweddar, rhoddwyd mwy na 50 o roddion gwaed mewn sesiwn rhoi gwaed a gynhaliwyd yn yr ysgol. Dyma oedd yr ail sesiwn rhoi gwaed i gael ei chynnal yn yr ysgol, gyda dros 100 o roddion yn cael eu casglu ar draws y ddwy sesiwn.

Roedd Mrs Debra Thomas, Pennaeth Ysgol Gyfun y Bont-faen, yn llawn canmoliaeth i barodrwydd ei myfyrwyr i helpu eraill mewn angen:

“Rydym yn falch iawn o’n myfyrwyr am eu hymrwymiad i achub bywydau. Gall pob rhodd gwaed achub hyd at dri bywyd felly ar y cyd, mae ein disgyblion o bosibl wedi achub dros 300 o fywydau yng Nghymru yn barod!

“Dwi’n hynod o falch o’r myfyrwyr a’r staff am ein helpu ni i gyrraedd y ffigyrau anhygoel yma.”

Ar ôl rhoi ei rhodd gyntaf, meddai Darcy, sy’n fyfyriwr chweched dosbarth:

“Dydy rhoi gwaed ddim mor frawychus â hynny. Mae’n bwysig dros ben bod myfyrwyr yn ymuno â’r rhaglen gan fod angen rhoddwyr newydd ar Wasanaeth Gwaed Cymru bob amser, felly byddwn yn sicr yn dweud ‘ rhowch waed. Dwi mor falch fy mod i wedi gwneud hynny! ”

Yn y ddwy sesiwn a gynhaliwyd yn yr ysgol, mae mwy na 30 o fyfyrwyr wedi cofrestru â Chofrestr Rhoddwyr Mêr Esgyrn Cymru, gan ymuno â chronfa ddata o dros 35 miliwn o roddwyr o bob rhan o’r byd y gallai eu priodoleddau unigryw eu gwneud yr unig rai yn y byd a allai achub bywyd rhywun sydd angen trawsblaniad.

Y llynedd, daeth Ysgol Gyfun y Bont-faen y bedwaredd ysgol i ddechrau cynnal sesiynau rhoi gwaed i’w myfyrwyr a’i staff fel rhan o raglen ysgolion cyfun Gwasanaeth Gwaed Cymru.

Mae mwy na 1,300 o roddion wedi cael eu cymryd mewn sesiynau rhoi gwaed yn y chweched dosbarth hyd yma, sydd yn ddigon i fod wedi achub neu wella bywydau mwy na 3,900 o bobl neu 7,800 o fabanod. Mae mwy na 150 o fyfyrwyr wedi ymuno â Chofrestr Rhoddwyr Mêr Esgyrn Cymru hefyd.

Yn seiliedig ar lwyddiant ysgolion fel Ysgol Gyfun y Bont-faen, yn ddiweddar, lansiodd Gwasanaeth Gwaed Cymru fenter i gynyddu nifer yr ysgolion sy’n cynnal eu sesiynau rhoi gwaed eu hunain. Mae lleoliadau newydd wedi’u sefydlu ers hynny yn: Ysgol Trefynwy i Ferched, Ysgol Trefynwy i Fechgyn ac Ysgol Gyfun Trefynwy; Olchfa (Abertawe); Bassaleg (Casnewydd); Y Pant (Tonysguboriau) ac Ysgol Uwchradd yr Eglwys Newydd (Caerdydd).

Bydd yr ysgolion newydd yn helpu Gwasanaeth Gwaed Cymru i ddenu 300 o roddwyr gwaed newydd, ychwanegol, a disgwylir i fwy o ysgolion cymwys ymuno â’r rhaglen yn 2020.

I ddechrau ar eich taith i achub bywydau, ewch i wbs.wales/CowbridgeCS neu ffoniwch 0800 252 266.