Deddf Diogelu Data

Fel rhan o Ymddiriedolaeth GIG Felindre, mae Gwasanaeth Gwaed Cymru wedi’i gofrestru dan Ddeddf Diogelu Data 1998.

Bydd y Gwasanaeth bob amser yn cydymffurfio ag anghenion y Ddeddf ynghylch defnyddio’ch gwybodaeth. Mae gennych yr hawl hefyd i weld unrhyw wybodaeth bersonol a gedwir amdanoch, a gallwch wneud hyn drwy ysgrifennu at:

Cyfarwyddwr Gwasanaeth Gwaed Cymru,

Heol Cwm Elai,
Tonysguboriau,
Pont-y-clun,
CF72 9WB