Cefnogwyr y Cardiff Devils yn cael eu hannog i dorchi eu llewys a rhoi gwaed y Nadolig hwn.

Fel rhan o’i ymgyrch i annog rhoddwyr gwaed newydd, ymwelodd Gwasanaeth Gwaed Cymru â chartref y Cardiff Devils wrth iddynt wynebu MK Lightning, i helpu cefnogwyr i ddarganfod eu teip gwaed.

Mae’r ymgyrch ‘Beth yw fy Nheip?’ yn defnyddio pricyn bach o waed o ben eich bys i ddod o hyd i’ch teip o waed posibl mewn munudau.

Mae’r 100,000 o unedau o waed sydd yn cael eu casglu gan Wasanaeth Gwaed Cymru bob blwyddyn yn helpu cleifion ar draws Cymru, ac yn amrywio o gefnogi cleifion canser trwy gemotherapi, i helpu mamau a babanod sydd angen gwaed yn ystod genedigaeth plentyn.

Ceisiodd yr aelod newydd o’r tîm, Evan Mosey, annog cefnogwyr i roi gwaed y tymor hwn:

“Ers ymuno, rwyf wedi gweld yn barod pa mor wych yw cefnogwyr Cymru wrth gefnogi’r Cardiff Devils! Mae’r gymuned yn anhygoel, ac rwy’n gobeithio eich bod chi gyd yn mynd i gefnogi Gasanaeth Gwaed Cymru. Trwy roi gwaed, rydych chi’n gwneud gwahaniaeth a allai achub bywydau cleifion mewn angen.

“Rwy’n gallu gweld pa mor boblogaidd oedd Ben Blood yn yr amser byr a gafodd gyda’r Cardiff Devils; efallai ein bod ni wedi colli Ben, ond mae gan bob un ohonom ychydig o waed ynom y gallwn ei roi i ffwrdd, felly ewch amdani! Gwnewch rywbeth anhygoel y tymor hwn a gwnewch apwyntiad i roi gwaed.”

Mae gan un rhodd o waed y posibilrwydd o achub tri bywyd, gan y gellir defnyddio pob rhodd i helpu hyd at dri pherson sydd angen trallwysiadau a allai achub eu bywydau.

Os ydych chi rhwng 17 a 65 oed, gallwch ymuno â’r tîm drwy wneud apwyntiad i roi gwaed ar-lein neu drwy ffonio 0800 252 266 heddiw.