Diogelwch Gwaed yw’r brif flaenoriaeth bob amser i Wasanaeth Gwaed Cymru

Mae cynhyrchion gwaed sydd yn cael eu defnyddio i’w trallwyso i gleifion, yn cael eu cyflenwi i ysbytai gan bob gwasanaeth Gwaed yn y Deyrnas Unedig, gan gynnwys Gwasanaeth Gwaed Cymru, ac mae diogelwch y gadwyn cyflenwi gwaed o’r pwysigrwydd mwyaf bob amser.

Mae miliynau o bobl ar draws y byd yn derbyn trallwysiadau gwaed bob dydd. Mae’n wasanaeth pwysig dros ben o ran achub bywydau a gwella iechyd, ac mae Gwasanaeth Gwaed Cymru yn cymryd y camau mwyaf trylwyr i sicrhau ei bod yn ddiogel i roddwyr roi gwaed, ac i gleifion dderbyn y cynhyrchion gwaed hynny pan fyddant eu hangen.

Mae rhoi gwaed yn broses ddiogel. Mae’n rhaid glynu at ofynion cyfreithiol llym a gofynion moesegol clir er mwyn cynnal y safonau diogelwch gwaed o’r safon uchaf mewn perthynas â sicrhau diogelwch y rhoddwyr a’u dethol, profi cynhyrchion, a sicrhau diogelwch y cadwyni cyflenwi.