Disgyblion chweched dosbarth Ysgol Stanwell yn arwain y ffordd mewn ysgolion yn rhoi gwaed yng Nghymru.

Mae Gwasanaeth Gwaed Cymru wedi cymeradwyo myfyrwyr chweched dosbarth o Ysgol Stanwell am eu hymdrechion rhagorol tuag at roi gwaed, ar ôl i fwy na 60 o fyfyrwyr dorchi eu llewys i roi gwaed ar ddiwedd y llynedd.

“Rydym yn falch dros ben o’n myfyrwyr, a sut maen nhw wedi helpu pobl mewn angen ar draws Cymru.

“Mae ein myfyrwyr wedi rhoi dros 400 o roddion gwaed ers y clinig cyntaf yn 2015. Mae pob rhodd o waed yn gallu achub hyd at dri o fywydau, felly mae’n anhygoel gwybod bod y chweched dosbarth yn Stanwell wedi helpu i achub bywydau 1,200 o bobl sy’n byw yng Nghymru mewn dim ond dwy flynedd. “

Dywedodd un o’r myfyrwyr, Alexander Whitfield, a roddodd waed am y tro cyntaf mewn sesiwn diweddar: “Roedd rhoi gwaed yn brofiad cymdeithasol iawn, gydag awyrgylch
gefnogol a phositif, a wnaeth i mi anghofio am unrhyw ofnau oedd gennyf cyn hynny.


“Roedd y profiad yn dipyn o newid i rwtîn arferol y dydd ac roedd yn brofiad newydd, oedd nid yn unig yn un braf a phleserus ond a oedd hefyd, yn helpu pobl mewn angen heb unrhyw gost i mi.”

Siaradodd Jonathan Ellis, Pennaeth Ymgysylltu â Rhoddwyr Gwasanaeth Gwaed Cymru am gefnogaeth anhygoel yr ysgol; “Hoffem ddiolch i’r staff yn Stanwell am roi cyfle i’w myfyrwyr ddod y genhedlaeth nesaf o roddwyr gwaed yng Nghymru.

“Maen nhw wedi dangos ysbryd cymunedol gwych trwy roi awr o’u hamser i roi gwaed. Rydym yn gobeithio y bydd y cyflawniad gwych hwn yn annog mwy o fyfyrwyr ac ysgolion i ystyried rhoi gwaed yn y dyfodol. “

Dim ond tri y cant o’r boblogaeth gymwys yng Nghymru sy’n rhoi gwaed ar hyn o bryd, ac mae’r gwasanaeth angen i roddwyr ifanc yn benodol i roi gwaed yn rheolaidd, i sicrhau bod cyflenwadau digonol o waed ar gyfer y dyfodol.

I gofrestru fel rhoddwr gwaed neu i ddod o hyd i sesiwn rhoi gwaed lleol, cysylltwch â Gwasanaeth Gwaed Cymru drwy e-bostio wbs.communications@wales.nhs.uk neu drwy ffonio 0800 252266.