Oes gennych stori i’w rhannu?

Mae angen storïau unigolion arnom o bryd i’w gilydd er mwyn dangos pwysigrwydd rhoi gwaed a phlatennau.

Os ydych chi, neu rywun rydych yn ei adnabod, wedi derbyn gwaed neu blatennau a hoffech rannu’ch stori gyda ni, hoffem glywed gennych.

Anfonwch neges e-bost atom – yourstory@wales.nhs.uk

Nodwch a ydych yn gallu helpu ac yn fodlon i ni gysylltu â chi am eich stori.

Ydych chi neu rywun rydych yn ei adnabod wedi derbyn gwaed neu blatennau? Rhannwch eich stori â ni, anfonwch e-bost i yourstory@wales.nhs.uk. Byddai’n wych clywed gennych