Mynd tu hwnt i’r gofynion

Rhoddodd Sarah Herbert ei bôn-gelloedd i glaf oedd angen trawsblaniad brys. Mae Sarah, sy’n gweithio fel meddyg mewn uned Damweiniau ac Achosion Brys, yn achub bywydau a helpu pobl i wella bob dydd.

Pan dderbyniodd Sarah yr alwad gan ein tîm yn y Gwasanaeth Gwaed gyda’r newyddion ‘Gallech fod yn addas’, roedd yn hapus dros ben ac yn teimlo braint o gael y cyfle i roi ail gyfle i rywun.

Os hoffech chi weld Sarah yn rhannu ei stori a’i phrofiad o gael ei dewis, ewch i sianel You Tube Gwasanaeth Gwaed Cymru.