Rydym yn edrych am fwy o roddwyr i roi gwaed am y tro cyntaf. I wirio os ydych chi’n gymwys cliciwch yma.

Rhoi mêr esgyrn

Ymunwch â Chofrestr Rhoddwyr Mêr Esgyrn Cymru

Gallwch ddod yn achubwr bywydau drwy ymuno â Chofrestr Rhoddwyr Mêr Esgyrn Cymru.

Oeddech chi’n gwybod na fydd 75% o gleifion yn y DU yn dod o hyd i rywun sy’n cydweddu â nhw yn eu teulu?

Drwy ymuno â Chofrestr Rhoddwyr Mêr Esgyrn Cymru, rydych yn cynyddu'r siawns y bydd rhywun sydd angen trawsblaniad mêr esgyrn yn dod o hyd i rywun sy’n cydweddu â nhw, a chael ail gyfle mewn bywyd.

Beth yw Cofrestr Rhoddwyr Mêr Esgyrn Cymru?

Panel o roddwyr gwaed ydy Cofrestr Rhoddwyr Mêr Esgyrn Cymru, sydd wedi gwirfoddoli i fod yn rhoddwyr mêr esgyrn neu fôn-gelloedd gwaed perifferol. Rydym yn pori drwy’r panel bob dydd i geisio dod o hyd i roddwyr y mae eu math o feinwe yn cydweddu’n agos â chleifion sydd angen mêr esgyrn neu drawsblaniadau bôn-gelloedd gwaed perifferol sy'n achub bywydau.

Beth yw trawsblaniad mêr esgyrn?

Triniaeth feddygol ydy trawsblaniad mêr esgyrn, sy'n disodli celloedd gwaed sydd wedi'u difrodi gyda rhai iach. Mae trawsblaniadau mêr esgyrn yn cael eu galw’n drawsblaniadau bôn-gelloedd hefyd, ac maen nhw’n cael eu defnyddio i drin mathau penodol o ganserau a chlefydau gwaed a’r system imiwnedd eraill sy'n effeithio ar y mêr esgyrn.

Pwy sydd angen trawsblaniad bôn-gelloedd?

Fel arfer, trawsblaniadau bôn-gelloedd yw cyfle olaf person i fyw. Maen nhw’n cael eu perfformio pan nad yw unrhyw driniaeth arall wedi helpu. Mae trawsblaniad mêr esgyrn yn gallu trin cleifion â chlefydau a chyflyrau yn llwyddiannus ym mêr yr esgyrn sy'n effeithio ar y celloedd gwaed, fel:

  • Lewcemia
  • Lymffoma
  • Myeloma
  • Anemia aplastig difrifol (methiant y mêr esgyrn)
  • Anhwylderau’r gwaed, system imiwnedd a metabolig penodol.

Diolch i chi, rydym wedi helpu’r bobl hyn i fyw eu bywydau mor llawn â phosib yn barod.

Sut ydw i’n ymuno â’r gofrestr?

Mae’n syml ymuno â Chofrestr Rhoddwyr Mêr Esgyrn Cymru. Gallwch ymuno â'r panel pan rydych chi’n 17 oed hyd at eich pen-blwydd yn 31 oed. Mae dwy ffordd o ymuno â'r gofrestr.

Beth sy’n digwydd nesaf?

Ar ôl i chi ymuno â'r Gofrestr, byddwn mewn cysylltiad os ydych chi’n cydweddu â chlaf mewn angen! Byddwch yn aros ar y panel tan eich pen-blwydd yn 61 oed. Mae clinigwyr yn pori drwy gofrestri ar draws y byd bob dydd yn chwilio am rywun sy’n cydweddu’n berffaith gyda’u cleifion.

Os oes posibiliad eich bod chi’n cydweddu â rhywun, byddwn yn gofyn i chi roi sampl gwaed arall. Mae angen y sampl hon i benderfynu union lefel y cydnawsedd â'r claf.

Os yw lefel y cydnawsedd yn agos iawn, byddwn yn gofyn i chi os ydych chi eisiau rhoi eich mêr esgyrn neu roi rhodd bôn-gelloedd gwaed perifferol.

Bydd nyrs arbenigol o'n tîm yn rhoi gwybodaeth fanwl i chi am y prosesau gwahanol. Gallwch newid eich meddwl ar unrhyw adeg hyd nes y bydd y claf yn dechrau ar ei driniaeth cyn trawsblannu.

Dydy ein helpu ni yn y frwydr yn erbyn canser erioed wedi bod yn haws.

17-30 oed? Cofrestrwch heddiw