RHODDWYR GWAED SYDD WEDI CAEL TATŴS, TYLLAU YN Y CORFF NEU DRINIAETH GOSMETIG SY’N CYNNWYS TYLLU’R CROEN

Mae Gwasanaeth Gwaed Cymru yn falch o gyhoeddi ei fod unwaith eto yn gallu derbyn rhoddion gwaed gan roddwyr 4 mis ar ôl iddynt gael tatŵ, twll yn y corff neu driniaeth gosmetig sy’n cynnwys tyllu’r croen.

Os nad ydych yn siŵr a ydych wedi cael gweithred sy’n cynnwys tyllu’r croen, cysylltwch â ni cyn i chi fynd i un o’n clinigau rhoi gwaed er mwyn osgoi siwrnai ofer.

Hefyd, rhaid i bob rhoddwr fodloni’r meini prawf cymhwysedd eraill ar gyfer rhoi gwaed. Cysylltwch â ni os nad ydych yn siŵr am eich cymhwysedd i roi gwaed.

Ffoniwch ni ar 0800 252266 neu ewch i’n gwefan yn www.gwaedcymru.org.uk