Cofrestrwch ar-lein

Mae rhoi gwaed yn gyflym, yn syml ac yn ddiogel ac mae’n cymryd rhwng 45 a 60 munud.

Mae rhywun yn rhywle yn dibynnu arnoch i roi gwaed.

Gallai fod yn glaf sydd â chanser neu lewcemia, yn fam feichiog, yn faban newydd-anedig, yn glaf sydd ar fin cael llawdriniaeth ar y galon neu yn rywun sydd wedi bod mewn damwain ffordd.

Gallai fod angen gwaed ar unrhyw un yn ystod ei fywyd. Chi efallai. Neu eich teulu. Neu ffrind.

Cofrestrwch heddiw a helpwch i achub bywydau cleifion yng Nghymru!

Sylwer – os ydych chi’n rhoddwr gwaed yng Ngogledd Cymru sydd wedi rhoi gwaed cyn hynny gyda Gwaed a Thrawsblaniadau’r GIG, bydd eich manylion wedi cael eu trosglwyddo drosodd i ni, ac ni fydd rhaid i chi gofrestru.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn gymwys i roi gwaed drwy fynd i’r adran ‘Ydw i’n gymwys?’ ar y wefan.

Os ydych yn ferch rhwng 17 a 19 oed, ewch i’r adran Cwestiynau Cyffredin am ragor o wybodaeth.

  Rhyw ar enedigaeth:
  GwrywBenyw

  Enw(au) cyntaf *

  Cyfenw *

  Cyfenwau blaenorol

  Enw/Rhif Tŷ*

  Enw Stryd*

  Ardal 1*

  Ardal 2

  Sîr*

  Cod post*

  Dyddiad Geni*

  Rhif ffôn symudol

  Rhif ffôn cartref*

  E-bost*

  Oes unrhyw glinigau rhoi gwaed penodol yr hoffech chi dderbyn gwahoddiadau iddynt? Er enghraifft, y clinig sydd agosaf at eich cartref neu eich gweithle (cofiwch ddweud wrthym lle mae’r clinig hwn), lleoliad ble rydych yn ymwybodol yr ydym yn rhedeg clinigau ynddo, neu unrhyw gyfuniad o hyd at dri chlinig.

  Iaith Ddewisol

  Tarddiad Ethnig

  Ble y clywsoch amdanom ni?

  Oes apwyntiad i chi roi gwaed wedi cael ei fwcio ar eich cyfer yn barod?

  Os felly, yn lle ac ar ba ddyddiad mae’r apwyntiad wedi cael ei fwcio?

  Hoffwn gofrestru hefyd ar Gofrestr Rhoddwyr Mêr Esgyrn.
  Cliciwch YMA i gael rhagor o wybodaeth

  Datganiad Preifatrwydd yn disgrifio sut y byddwn yn prosesu eich data

  Rwyf wedi Darllen a Derbyn y Datganiad Preifatrwydd Gwasanaeth Gwaed Cymru*

  Oeddech chi'n gwybod?
  "Mae'n cymryd tua 60 eiliad i gell gwaed unigol deithio o gwmpas y corff"