Rhyddid Gwybodaeth

Mae Gwasanaeth Gwaed Cymru’n rhan o Ymddiriedolaeth GIG Felindre, ac mae’n cydymffurfio â Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000.

Mae gan yr Ymddiriedolaeth Gynllun Cyhoeddiadau (bydd y ddolen hon yn agor mewn ffenestr newydd).  Hefyd, mae gan y Gwasanaeth nifer o daflenni sydd ar gael yn ein sesiynau rhoi gwaed, neu drwy gais gan:

Pencadlys Ymddiriedolaeth GIG Felindre,
2 Charnwood Court,
PArc Nantgarw
CAERDYDD,
CF15 7QZ

O Ionawr 1af 2005, gellir gwneud ceisiadau dan ofynion Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 am wybodaeth arall a ddelir gan Wasanaeth Gwaed Cymru drwy ysgrifennu at Gydlynydd y Cynllun Cyhoeddiadau a’i anfon at:

Cyfarwyddwr Gwasanaeth Gwaed Cymru,
Heol Cwm Elai,
Tonysguboriau,
Pont-y-clun,
CF72 9WB

Am ragor o wybodaeth, ewch i’n tudalen Gwybodaeth i’w Lawrlwytho yma.