Ydw i’n gymwys i roi gwaed?

Mae’r rhan fwyaf o bobl yn gymwys i roi gwaed ond byddwn yn sicrhau bob tro nad oes unrhyw resymau pam na ddylem gymryd gwaed gennych. Mae’n rhaid i ni ofalu amdanoch yn dda pan fyddwch yn rhoi gwaed er mwyn sicrhau eich diogelwch chi a diogelwch unrhyw gleifion a allai dderbyn eich gwaed.

Er mwyn dod yn rhoddwr gwaed rhaid eich bod

  1. Yn iach yn gyffredinol
  2. Dros 17 oed ac yn iau na 66 oed (pan fyddwch yn rhoi gwaed am y tro cyntaf)
  3. Yn pwyso o leiaf 50kg (7 stôn a 12 pwys)

Cliciwch yma i weld canllawiau dethol rhoddwyr cyfredol y DU

Os rhoddwch enw’r wlad rydych yn bwriadu ymweld â hi, neu wedi ymweld â hi yma, gallwch weld a ydych yn debygol o gael eich gohirio rhag rhoi gwaed neu beidio.