Oedran a Phwysau

Pethau i’w hystyried:

Pwysau

Rhaid i chi fod dros 7 stôn 12 pwys (50kg) i roi gwaed. Os ydych yn ferch o dan 20 oed, mae meini prawf ychwanegol o ran taldra a phwysau yn gymwys. Edrychwch ar y siart taldra a phwysau (Saesneg yn unig) i weld a allwch roi gwaed ar yr adeg hon.

Mae’r canllawiau hyn ar waith er mwyn eich atal rhag teimlo’n chwil neu deimlo’n sâl ar ôl rhoi gwaed. Mae gwybodaeth ychwanegol ar gael yn y Daflen Wybodaeth ar gyfer rhoddwyr benywaidd rhwng 17 a 19 oed (Saesneg yn unig).

O dan 17 oed

Gallwch ddod yn rhoddwr gwaed cyn gynted ag y cyrhaeddwch eich pen-blwydd yn 17 oed.

O dan 66 oed

Os ydych yn rhoddwr newydd, gallwch ddechrau rhoi gwaed unrhyw bryd hyd at eich pen-blwydd yn 66 oed.

Eisoes yn rhoddwr

Os ydych wedi rhoi gwaed o’r blaen, hyd yn oed os oedd hynny beth amser yn ôl, gallwch roi gwaed hyd at eich pen-blwydd yn 70 oed.

Os ydych dros 70 oed ac yn iach, gallwch barhau i roi gwaed cyhyd â’ch bod wedi rhoi rhodd gyflawn yn y ddwy flynedd flaenorol.