Trallwysiad Gwaed neu Drawsblaniad

Os ydych wedi cael trallwysiad gwaed neu ddeunydd wedi’i drawsblannu, neu’n credu eich bod wedi cael un ohonynt ers 1 Ionawr 1980 ni fyddwch yn gallu rhoi gwaed.

Cyflwynwyd y mesur hwn yn 2004 gan Wasanaethau Trallwyso y DU. Mae’n un o blith nifer o fesurau a gynlluniwyd i leihau’r risg o drosglwyddo Clefyd Amrywiolyn Creutzfeldt Jakob (vCJD) drwy’r boblogaeth.

Er mai bach iawn yw’r posibilrwydd y bydd unrhyw unigolyn yn dal vCJD o drallwysiad gwaed neu ddeunydd wedi’i drawsblannu, y gobaith yw y bydd y mesurau diogelwch ychwanegol hyn yn helpu i ddileu vCJD o boblogaeth y DU.

Gallwch barhau i roi gwaed os cawsoch drallwysiad gwaed yn y DU cyn 1980.

Os ydych wedi cael gwaed mewn gwlad arall cyn 1980, cysylltwch â ni am gyngor.

Os hoffech drafod unrhyw un o’r uchod, mae croeso i chi gysylltu â ni.