Peswch, Annwyd ac Iechyd Cyffredinol

Er mwyn rhoi gwaed, dylech fod yn iach.

Pethau i’w hystyried:

Dolur annwyd

Gallwch roi gwaed pan fydd y dolur annwyd yn sych ac yn gwella.

Annwyd, peswch, llwnc tost

Efallai y byddwch chi’n gallu rhoi gwaed unwaith y byddwch chi’n gwella. Os ydych chi’n parhau i gael symptomau, bydd y nyrs gofrestredig mewn sesiwn rhoi gwaed yn gallu rhoi asesiad unigol i chi.

Clefyd y gwair ac alergeddau tebyg

Gallwch roi gwaed ar yr amod nad oes gennych unrhyw symptomau, hyd yn oed os ydych yn cymryd gwrth-histaminau.

Clefydau heintus:

Y Frech Goch, Clwy’r Pennau, Brech yr Ieir, Yr Eryr, Brech Goch yr Almaen

Gallwch roi gwaed cyhyd â’ch bod wedi gwella’n llwyr ers pythefnos neu fwy.
Os ydych wedi dod i gysylltiad ag unrhyw un sydd â chlefyd heintus ac nad ydych erioed wedi cael y clefyd, rhaid i chi aros pedair wythnos cyn rhoi gwaed.

Heintiau eraill

Arhoswch bythefnos ar ôl gwella ac o leiaf saith diwrnod ar ôl gorffen cwrs o wrthfiotigau.

Salwch, dolur rhydd

Gallwch roi gwaed cyhyd â’ch bod wedi gwella’n llwyr ers pythefnos neu fwy.

Torri esgyrn

Gallwch roi gwaed pan fydd eich cast plastr wedi ei dynnu a phan fydd unrhyw glwyfau wedi gwella.

Pwysedd gwaed uchel, colesterol uchel

Gallwch roi gwaed tra’n cael eich trin am bwysedd gwaed uchel neu lefelau uchel o golesterol. Os bydd eich meddyginiaeth ar gyfer pwysedd gwaed yn newid bydd yn rhaid i chi aros o leiaf 4 wythnos cyn rhoi gwaed.