Beichiogrwydd neu Newydd gael Babi

Pethau i’w hystyried:

Beichiog

Ni allwch roi gwaed os ydych yn feichiog.

Beichiogrwydd diweddar

Gallwch roi gwaed 6 mis ar ôl geni babi os aeth y beichiogrwydd y tu hwnt i’r 12fed wythnos.
Mae hyn yn rhoi amser i chi adfer yr haearn a gollir fel arfer yn ystod beichiogrwydd.

Trallwysiad Gwaed

Os ydych wedi cael trallwysiad gwaed neu ddeunydd wedi’i drawsblannu, neu’n credu eich bod wedi cael un ohonynt ers 1 Ionawr 1980 ni fyddwch yn gallu rhoi gwaed.

Bwydo ar y fron

Gallwch roi gwaed os ydych yn bwydo ar y fron.

Os ydych wedi camesgor neu derfynu’r beichiogrwydd cyn 12 wythnos efallai y bydd yn bosibl i chi roi gwaed felly cysylltwch â ni i drafod hyn.