Perthnasau Rhywiol

Ni ddylech roi gwaed am o leiaf 3 mis ar ôl cael rhyw (hyd yn oed os gwnaethoch ddefnyddio condom neu ddull diogelu arall) gyda:

• (os ydych yn ddyn) dyn arall (geneuol neu refrol)

• (os ydych yn fenyw) dyn sydd erioed wedi cael cyfathrach eneuol neu refrol gyda dyn arall

• phartner sydd, neu y tybiwch ei fod/ei bod
–yn HIV/HTLV positif
– yn cario’r feirws hepatitis B neu C

• phartner sydd erioed wedi derbyn arian neu gyffuriau am ryw.

• phartner sydd erioed wedi chwistrellu, neu wedi caei ei chwistrellu, â chyffuriau heb eu rhagnodi, hyd yn oed os oedd hynny amser maith yn ôl neu ddim ond unwaith. Mae hyn yn cynnwys cyffuriau magu cyhyrau a chynhyrchion melynu’r croen y gellir eu chwistrellu.

• phartner sydd wedi, neu y tybiwch ei fod/ei bod wedi cael rhyw mewn rhannau o’r byd lle mae HIV/AIDS yn gyffredin iawn. Mae’r rhain yn cynnwys y rhan fwyaf o’r gwledydd yn Affrica. Mae yna eithriadau, felly gofynnwch.

Ni ddylech roi gwaed am 3 mis ar ôl derbyn arian neu gyffuriau am ryw

 

Ni ddylech fyth roi gwaed:

• os credwch fod angen prawf HIV/AIDS, HTLV neu hepatitis arnoch chi.

• os ydych yn HIV positif neu’n HTLV positif

• os ydych yn cario’r feirws hepatitis B neu C

• os ydych erioed wedi chwistrellu, neu wedi cael eich chwistrellu, â chyffuriau heb eu rhagnodi, hyd yn oed os oedd hynny amser maith yn ôl neu ddim ond unwaith. Mae hyn yn cynnwys cyffuriau magu cyhyrau a chynhyrchion melynu’r croen y gellir eu chwistrellu. Efallai y gallwch roi gwaed os ydy meddyg wedi rhagnodi’r cyffuriau hyn i chi.

Feirws Zika
Mae risg fach y bydd y feirws Zika yn cael ei drosglwyddo trwy gyswllt rhywiol. Er bod y risg yn isel iawn, mae’n ofynnol ein bod yn gofyn cwestiwn ychwnaegol i bob rhoddwr, er mwyn lleihau’r risg o drosglwyddo’r feirws Zika wrth roi gwaed. Bydd y cwestiwn hwn yn cael ei ofyn yn ystod y broses sgrinio rhoddwyr yn y clinig.

Os hoffech chi drafod unrhyw beth mewn perthynas â’r uchod, mae croeso i chi gysylltu â ni.