Llawdriniaeth neu Ymchwiliad Meddygol

Ar gyfer y rhan fwyaf o lawdriniaethau, gallwch roi gwaed pan fyddwch wedi gwella’n llwyr a phan fydd pob clwyf wedi gwella.

Mân Lawdriniaeth

Gallwch roi gwaed pan fyddwch wedi gwella’n llwyr.

Llawdriniaeth twll clo, Endosgopi, Colonosgopi

Os ydych wedi cael archwiliad neu driniaeth sy’n defnyddio sgôp hyblyg, bydd yn rhaid i chi aros am 120 o ddiwrnodau cyn rhoi gwaed.

Os cafodd yr archwiliad ei gynnal gan ddefnyddio endosgop anhyblyg (e.e. colposcopïau a’r rhan fwyaf o arthroscopïau a phrotoscopïau) a’ch bod yn iach ac nad ydych yn aros am brofion pellach neu ganlyniadau, gallwch roi gwaed.

Llawdriniaeth fawr

Ar gyfer llawdriniaethau mawr mae’n rhaid i chi aros o leiaf 6 mis cyn rhoi gwaed.

Ni fyddwch yn gallu rhoi gwaed os ydych wedi cael trallwysiad gwaed neu’n meddwl eich bod wedi cael trallwysiad gwaed ers 1980.