Cymryd Meddyginiaeth

Cyhyd â’ch bod yn iach, efallai y gallwch roi gwaed tra’n cymryd meddyginiaeth reolaidd.

Gwybodaeth bwysig:

Gwrthfiotigau

Arhoswch bythefnos ar ôl gwella ac o leiaf 7 diwrnod ar ôl gorffen cwrs o wrthfiotigau cyn rhoi gwaed.
Os ydych yn cymryd gwrthfiotigau ar gyfer eich croen efallai y byddwch yn dal i allu rhoi gwaed.

Meddyginiaeth ar gyfer pwysedd gwaed uchel

Gallwch roi gwaed tra’n cymryd meddyginiaeth ar gyfer pwysedd gwaed uchel. Os bydd eich meddyginiaeth neu ddos yn newid bydd yn rhaid i chi aros o leiaf 4 wythnos cyn rhoi gwaed.

Gwrth-histaminau

Gallwch roi gwaed ar yr amod nad oes gennych unrhyw symptomau ar y diwrnod.

Dulliau atal cenhedlu

Gallwch roi gwaed tra’n defnyddio mesurau atal cenhedlu drwy’r geg neu ddulliau atal cenhedlu eraill.

Poenladdwyr

Dylech fod yn gallu rhoi gwaed ar ôl cymryd y meddyginiaethau hyn
Fodd bynnag, mae’n bwysig eich bod yn dal i ddweud wrthym am unrhyw feddyginiaethau yr ydych wedi eu cymryd yn yr ychydig ddyddiau cyn rhoi gwaed.

Ychwanegion haearn

Ni allwch roi gwaed os yw eich meddyg neu nyrs wedi eich cynghori i gymryd ychwanegion haearn.

Pigiadau B12

Gallwch roi gwaed os yw eich triniaeth ar gyfer diffyg fitamin B12 yn cael ei gwblhau, a’ch bod chi nawr, dim ond yn cael pigiadau bob ychydig fisoedd i’w atal rhag digwydd eto.

Ni fyddwch yn gallu rhoi gwaed tra’n cymryd y meddyginiaethau canlynol nac am gyfnod amrywiol o amser wedi hynny:

Finasteride (Proscar®, Propecia®) a Dutasteride (Avodart®)
Citretin (Neotigason®) a Isotretinoin (Roaccutane®)
Cyffuriau gwrth-thyroid (e.e. Carbimazole)
Cyffuriau sy’n atal y system imiwnedd (e.e. Steroidau, Methotrexate).