Tatŵ, Tyllu ac Aciwbigiad

Gwybodaeth bwysig:

Cael Tatŵ, tyllu’r croen

Rhaid i chi aros 120 diwrnod ar ôl cael tatŵ neu dyllu’r croen cyn rhoi gwaed.

Aciwbigo

Os ydych wedi cael triniaeth aciwbigo a roddwyd ar safleoedd y GIG, neu gan staff y GIG, neu aelod o’r cyrff statudol cofrestredig canlynol, gallwch roi gwaed ar unwaith ar yr amod nad yw’r rheswm dros y driniaeth yn eich atal. Os nad ydych yn siŵr, cysylltwch â ni ar 0800 25 22 66.

  • Y Cyngor Meddygol Cyffredinol (GMC)
  • Y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth (NMC)
  • Y Cyngor Deintyddol Cyffredinol (GDC)
  • Y Cyngor Ceiropractig Cyffredinol (GDC)
  • Y Cyngor Optegol Cyffredinol (GOC)
  • Y Cyngor Osteopathig Cyffredinol (GOsC)
  • Y Cyngor Iechyd Proffesiynau Gofal (HCPC)
  • Ar gyfer pob achos arall ni allwch roi gwaed am 120 diwrnod ar ôl cael triniaeth.

Botox, Colur parhaol a lled-barhaol

Rhaid i chi aros 120 diwrnod cyn rhoi gwaed.