Trefnu apwyntiad

Os nad ydych yn gallu dod o hyd i glinig yn eich ardal chi ar hyn o bryd, ffoniwch ni ar 0800 252266. Diolch yn fawr!

Peidiwch ag anghofio y gallwch ddal i roi gwaed ar ôl cael eich brechu rhag y ffliw!  Ni fydd hyn yn effeithio ar eich gallu i roi gwaed’

[display-donorwelsh category=”donate-location” meta_key=”datedonor” include_excerpt=”true” posts_per_page=”-1″ order=”ASC”]