Hen Deithiwr Blin yn ysgrifennu ei ffordd i rodd carreg filltir!

Mae Warwick Arnold o Bort Talbot yn hen deithiwr blin (ei eiriau ef, nid ni!), a chydag anogaeth gan ffrindiau a chydweithwyr, mae wedi cyhoeddi llyfr am ei anffodion a’i chwedlau teithio.

Mae Warwick yn rhoddwr gwaed ymroddedig ac angerddol ac yn ddiweddar, rhoddodd waed am y 95ain gwaith- camp anhygoel! Nawr, mae’n gobeithio y bydd gwerthiant ei lyfr yn helpu i wneud gwahaniaeth hyd yn oed yn fwy, gyda’r holl elw’n mynd i elusen (Felindre, Ymchwil Canser a Sefydliad Prydeinig y Galon). Os hoffech wybod mwy am y llyfr a sut i gael copi, cysylltwch â Warwick yn uniongyrchol drwy anfon e-bost at warwickarnold@btconnect.com

Does dim angen dweud ein bod yn meddwl bod BOB UN o’n rhoddwyr yn anhygoel – mae’r caredigrwydd a’r haelioni sy’n cael eu dangos bob dydd yn wirioneddol ysbrydoledig. Rydym yn arbennig o falch o glywed gan y rhai hynny ohonoch sy’n mynd y filltir ychwanegol i wneud gwahaniaeth … .cysylltwch a rhannwch eich stori!