Gallai rhywun rydych chi'n ei adnabod fod yn gyfatebiaeth berffaith i glaf sydd angen trawsblaniad mêr esgyrn. Lledaenwch y neges cliciwch yma.

Brwydro yn erbyn Canser y Gwaed

Mae angen mwy o bobl arnom oed i ymuno â ni yn y frwydr yn erbyn canser y gwaed.

Ydych chi 16-30 oed, neu o gefndir Du, Asiaidd, treftadaeth gymysg neu leiafrifoedd ethnig ac yn 16-45 oed?

Oeddech chi’n gwybod na fydd 75% o gleifion yn y DU yn dod o hyd i rywun sy’n cydweddu â nhw yn eu teulu?

Beth ydy'r pwrpas?

Everyday, stem cell registries across the world are searched by clinicians looking for the perfect match for their patients.

Po fwyaf yw'r gofrestr, y mwyaf yw'r tebygolrwydd o baru claf canser y gwaed neu glaf sydd ag anhwylder gwaed gyda rhoddwr mêr esgyrn addas.

Cofrestrwch nawr Rhagor o wybodaeth Straeon hapus

Pan wnaeth y claf canser y gwaed Rob, gyfarfod â'i roddwr mêr esgyrn, Tom.

Beth sy'n digwydd wedyn?

Os oes posibiliad y byddwch yn cydweddu, byddwn angen cymryd sampl o waed gennych i gynnal profion ychwanegol arno.

Os ydych chi’n llwyddiannus wedyn, gallwch roi mêr esgyrn mewn dwy ffordd; drwy afferesis lle mae eich gwaed yn cael ei brosesu drwy beiriant a'i roi yn ôl i chi, neu drwy roi mêr esgyrn drwy asgwrn eich clun.

Er bod gwahaniaethau o ran defnyddioldeb y ddau, y rhoddwr sydd yn cael y gair olaf bob amser ar sut i roi mêr esgyrn.

Yna, ar ôl rhoi mêr esgyrn, gallwch ymlacio, gan wybod eich bod chi'n arwr i ni, a llawer mwy o bobl ar draws y byd!

Mae dwy ffordd o ymuno â'r gofrestr.

Mae’n syml ymuno. Gallwch ymuno â'r panel pan ydych chi’n 16 oed, hyd at eich pen-blwydd yn 31, Os ydych chi o gefndir Du, Asiaidd, cymysg neu ethnig leiafrifol, gallwch ymuno pan ydych chi’n 16 oed, hyd at eich pen-blwydd yn 46 oed.

Rydym yn galw ar bob sefydliad ledled Cymru i gynnal sesiwn swab staff i ymuno â ni yn ein brwydr yn erbyn canser y gwaed.

Gofynnwch am ymweliad.